Vi är ute, lär oss, har andakt och grillar korv. Vi ses vid kyrkan och samåker. Alla familjekonstellationer, naturligtvis också ensamstående, är välkomna! För mer information, kontakta pastor Ulf Eriksson

Se scoutsidan