När fasaden spricker är det skönt att ha en kyrka att gå till.

Att inte behöva vara ensam. Här finns det fler som lever med sin skörhet.

Pandemin sätter spår –

uppdaterad 1 juni 2021
Vi är glada att de skärpta allmänna råden under pandemin nu börjar lättas lättas.  Vi kommer så småning om att även öppna för samlingar i kyrkan.  Vi utgår från försiktighetsprincipen och vill inte ta några onödiga risker.
Vi återkommer med mer information så fort läget förändras.
Behöver du samtala så kan du gärna höra av dig med pastor Ulf.

Eftersom en stor del av församlingens ekonomi bygger på kollekter så ber vi er som vill att vår kyrka skall fortsätta kunna verka: Fortsätt stöd oss ekonomiskt
– det behövs extra mycket just nu.

Swish:123 690 39 75.      Bg 5923-3072

Varm tack för ert stöd!

Pandemin sätter spår

Pandemin sätter spår – uppdaterad 1 juni 2021 Vi är glada att de skärpta allmänna råden under pandemin nu börjar lättas lättas.  Vi kommer så småning om att även öppna för samlingar i kyrkan.  Vi utgår från försiktighetsprincipen och vill inte ta några onödiga risker....

Andakter på Youtube

Under coronavirusepidemien Har vi lagt upp andakter med pastor Ulf Eriksson och några gudstjänster.
De finns här på youtube
senaste andakten nedan

Bibelsamtal

tisdagar 10-11 – via Zoom

Vi har bibelsamtal via Zoom
på tisdagar kl.10-11. Vill du vara med så kan du mejla pastor så får du mer information.

Jesu lidande histora – läsningar måndag till torsdag

Klockan 11.00 i stilla veckan, måndag till torsdag läggs läsningar ut av Berättelsen om Jesus lidande historia.

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

En vision om en bättre värld

Vi vill vara
en kärleksfull församling,
som känner Jesus Kristus,
och gör honom känd, trodd och älskad.

Visst är det en spännande vision! Ibland lever vi så, ibland inte, men det är mot den här visionen som vi vill vara på väg. 

Gud är kärlek

Så älskade Gud världen

"Ett nytt bud ger jag er att ni skall älska varandra"

Jesus Kristus är vägen, sanningen och livet!

Scout

Scouterna berättar själva:

“Vi lär oss saker om naturen och sånt som är bra att veta. Vi sjunger och är ute ibland. Ute leker vi i naturen…”

Bibelsamtal

“Vi är i olika åldrar som på tisdagsförmiddagar läser bibel och samtalar om livet – Härligt!”

Gudstjänst/Andakt

Söndagar kl.10 eller 17 för oss som behöver…
“Jag går till kyrkan för att jag vill och för att man behöver liksom lite ny “bränsle/kraft” för att klara av den nya veckan”

Jossans Café

Josefine Abrahamssons uppskattade café i Equmeniakyrkan, har öppet fredagar 11:00-15:00

Vad tror ni på i den här kyrkan?

Equmeniakyrkan i Forshaga består av ca 75 medlemmar och många fler vänner och besökare. Tron är personlig för var och en.

Den personliga tron på Gud är en hörnsten. Samtidigt tror vi tillsammans och behöver därför inte vara ensamma i tron eller tro allt på egen hand. Equmeniakyrkan är en kristen kyrka.
Kristen tro är relation – med Gud själv men också med andra och mig själv. Att vara kristen är att höra samman med andra kristna.

Det utesluter inte samhörighet med alla människor och hela skapelsen. Kristen tro är inte bara en tro för själen utan för hela livet, för hela verkligheten så som vi känner den. Också för den verklighet som inte är synlig eller mätbar. Också den verklighet som vi ännu inte sett. 

När fasaden spricker är det skönt att ha en kyrka att gå till. Att inte behöva vara ensam. Här finns det fler som lever med sin skörhet.

Tro - tillitens väg!

Tro, hopp och kärlek,
dessa livets grundord, sammanfattar väl vår tro på Jesus och Gud.

Tro är tillit och relation, mer än dogmer. Att hoppas är att tro att det kan bli bättre.

Tron på Guds kärlek i Jesus Kristus ger näring till hoppet om att ondskan inte har sista ordet.

Bön - det inre samtalet!

Bön är trons språk. Bön är ett samtal med Gud.

Som med alla samtal handlar det både om att lyssna och att tala, ge ord för längtan och behov.
Bönen kan handla om mitt eget men lika mycket om världen. Bön kan ge uttryck för smärta, för glädje, för tacksamhet. Den ordlösa bönen är som vår andning, en puls av att andas in och att andas ut, ta emot och ge vidare.
I bönen kan vi be Gud om förlåtelse för det vi gjort fel, kanske också för att be den om förlåtelse som vi gjort illa. Vi får be om att kunna förlåta. Allt kan innefattas i bönen.

I Bibeln har Psaltaren en särskild plats som bönbok. Där ryms en bredd av mänsklighet som kan förvåna. Men för Gud är inget förvånande när vi närmar oss i bön.
Jesus lärde sina lärjungar att be. En särskild plats har därför bönen Vår Fader.

Vår Fader


Vår Fader, du som är i himlen. 
Låt ditt namn bli helgat. 
Låt ditt rike komma. 
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen. 
Ge oss idag det bröd vi behöver. 
Och förlåt oss våra skulder, 
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. 
Och utsätt oss inte för prövning, 
utan rädda oss från det onda. 
Ditt är riket, 
din är makten och äran, 
i evighet.

Bibeln - tilltalet!

Bibeln är kristendomens heliga skrift. Vad det innebär tolkas olika.

Oavsett hur vi ser på Bibeln går den inte att bortse från som kristen. Att läsa är att utmanas och beröras. Många vittnar om att Gud talat till dem genom orden…

Den är inte lätt, där finns inga enkla svar. Men det finns berättelser om möten mellan Gud och människor. Där finns livets stora frågor om hur världen hänger samman, om kärlek och ondska, om hur livet bör levas. Där finns erfarenheter att spänna sig mot och pröva sitt eget liv. Bibelns texter spänner över mer än tusen år, över olika sammanhang och kulturer. Därför är den alltid spännande att utforska och mäta sitt liv mot.

Ett bra sätt att läsa är att läsa tillsammans.
På tisdagsförmiddagar samlas en bibelsamtalsgrupp
– kom gärna med.

Barnvälsignelse - Välkommen till livet!
Orden är både våra och Guds när en ny människa fötts.

Många föräldrar vill bära fram sina nyfödda barn i kyrkan för att be och tacka för dem. En del väljer att låta döpa sitt barn (se Dop). Andra föräldrar vill att barnet självt ska få ta ställning till frågan om dop när hen blivit äldre, exempelvis i samband med konfirmationsläsning.

För de familjer som vill att barnet själv tar beslut om dop erbjuder vi en annan akt, en så kallad barnvälsignelse. Det är inte ett ”alternativt dop”, men en akt då vi ber för barnet och ber Gud välsigna det. Genom församlingens barn- och ungdomsarbete vill vi ge barnet möjlighet att lära sig mer om tron för att kunna ta beslut om hen senare vill döpas.

Dopet in i Kristus - Välkommen till tron!
I Equmeniakyrkan säger vi att dopet är ett, men erbjuds oss i olika tider av livet. En del föräldrar väljer att låta döpa sina barn. I barndopet ger vi uttryck för vår tro att barnet, innan det själv kunnat prestera något, också är Guds älskade barn. Kyrkans tro och Guds tro på barnet bär det tills det själv kan formulera sin tro. Föräldrar och församling har ett gemensamt uppdrag att undervisa barnet om den tro till vilken barnet döpts.

När en människa som äldre barn, tonåring eller i vuxen ålder kommit fram till att hen vill tro på Gud och vara Jesu efterföljare finns troendedopet som en möjlighet att uttrycka sin bekännelse. Dopet kan ske med begjutning, att dopförrättaren med handen häller vatten över hjässan på den som skall döpas, eller genom nedsänkning i en dopgrav.

För dem som redan är döpta finns olika möjligheter att i rituell form bekräfta sitt dop. Vid någon/några gudstjänster under året, exempelvis på påskdagen, erbjuds i våra gudstjänster ”dopbekräftelse”; då man får ett kors tecknat med vatten i pannan samtidigt som pastor/annan säger några korta ord om dopet som man fått ta emot tidigare i livet.

Dopet hör nära samman med medlemskap i kyrkan, men vi har inga krav på medlemskap hos oss för att bli döpt.

Vigsel - viljan att dela livet!

Viljan att dela livet tillsammans, att lova varandra trohet och att bekräfta det för människor runt omkring.

Tre delar som kännetecknar äktenskapet. Från kyrkans sida är vigseln stunden då man bekräftar önskan att av kärlek få leva ihop. Och en bön om Guds välsignelse. Det är en stor händelse i livet, och en dag som ska kännas personlig. Musik, texter och sånger väljer ni tillsammans med pastorn.

Begravning - avskedets stund

När en person dör påverkar det tillvaron. Oavsett om det är ett förväntat dödsfall eller om det kommer plötsligt. Sorgen och saknaden kan ta sig uttryck på många olika sätt, och den tar olika lång tid att ta sig igenom.

Under den här perioden är kyrkan en naturlig plats för att få tröst, stöd och hopp. Hos oss kan du få någon att prata med, någon att ställa de svåra frågorna till, om livet och döden.

Du är också välkommen att hålla begravningsgudstjänsten hos oss i Equmeniakyrkan och utforma den i samråd med vår pastor. Begravningen blir ofta en viktig milstolpe. En möjlighet att ta farväl och säga tack, en öppning för evigheten

Det finns också möjlighet att ha minnesstund i kyrkan.

Enskilt samtal

Livet förändras, växer och stannar ibland upp.

Då kan du behöva någon att prata med, någon som lyssnar och förhoppningsvis också kan hjälpa dig vidare.

Välkommen att kontakta vår pastor för själavårdssamtal. Du kan vara trygg med att de har tystnadsplikt.
Du har också möjlighet till bikt eller bara prata om dina funderingar kring den kristna tron.

Vill du veta mer

Ungefär en gång i månaden sänder församlingen ut ett nyhetsbrev med information vad som händer i Equmeniakyrkan i Forshaga.

Skriv in dina uppgifter så får du oxå nyhetsbrevet.

Har då frågor eller funderingar kan du höra av dig till pastor Ulf.

 

Ord att leva efter, för och av…

DET DUBBLA KÄRLEKSBUDET

“Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.” Lukasevangeliet 10:27

DEN GYLLENE REGELN

Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger.
Matteusevangeliet 7:12

LILLA BIBELN

Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. 
Johannesevangeliet 3:16

Ulf Eriksson

Ulf Eriksson

Pastor

073-3126930

Ulf Eriksson har tystnadsplikt och vill du samtala med honom ringer du, möts du av telefonsvarare säger du vem du är, ditt telefonnummer och ev ärende så ringer han upp när han har möjlighet.

NU BYTER VI SKYLTARNA! 

När missionshuset i hörnet Bruksgatan 2 och Storgatan 42 byggdes 1882 kallades det Salem.

På 1940 talet stod det Missionskyrkan Salem på kyrkan. Efter en tid togs namnet Salem bort och kyrkan kallades enbart Missionskyrkan.

Nu byts skyltarna igen till Equmeniakyrkan. Det kommer nog att ta tid innan alla i Forshaga säger Equmeniakyrkan om lokalen – fortfarande är det Salem som gäller för en del…

Notis i NWT

Gemenskapslägret 30/8-1/9 på Vägsjöförs tillsammans med Equmeniakyrkan i Visnum.

Equmeniakyrkan Forshaga

Fram till 2019 var kyrkans namn Missionskyrkan. Fram till 1950 kallades den Salem.