Familjescout 
– barn och vuxna tillsammans

Ett par lördagar per termin mellan 10-13 är vi ute, lär oss, har andakt och grillar korv.
Vi ses vid kyrkan och samåker.
Alla familjekonstellationer, naturligtvis också ensamstående, är välkomna!
För mer information, kontakta pastor Ulf Eriksson

Kalender