Programbladet för oktober-november 2019 finns att hämta i kyrkan eller så kan du ladda ner det här