Programbladet för juni-september finns att hämta i kyrkan eller så kan du ladda ner det här